LPS-Breek4U verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal afspraken opgesteld. Wilt u deze afspraken lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Groep 1 tot en met 4

 • De kinderen van groep 1 tot en met 4 worden om 12.00 uur opgehaald in de klas
 • De kinderen eten in de grote hal.
 • Na het eten gaan de kinderen buiten spelen.
 • Bij slecht weer worden binnen activiteiten aangeboden.

Groep 5 tot en met 8

 • De kinderen van groep 5 tot 8 melden zichzelf bij de juiste overblijfmedewerker in de hal.
 • De kinderen gaan eerst buiten spelen.
 • Na het spelen gaan de kinderen naar binnen om te eten.
 • Bij slecht weer worden binnen activiteiten aangeboden.

Algemene afspraken

 • Voor het eten gaan de kinderen naar het toilet, niet tijdens.
 • Er wordt niet met de broodtrommels/drinkbekers gespeeld.
 • We blijven van elkaars spullen, eten en drinken af.
 • Tijdens het eten blijven we aan tafel zitten, we gaan niet rondlopen.
 • Het afval gooien we na het eten weg in de daarvoor bestemde bakken.
 • Tijdens het eten praten we gezellig met elkaar, we gillen niet.
 • We eten minimaal 1 boterham op.
 • Als we buiten spelen, mag je alleen naar binnen als het echt moet, kom dit wel even vragen.
 • Bij slecht weer worden binnen diverse activiteiten aangeboden.
 • Balspelen worden met zachte ballen gedaan.
 • Tijdens het overblijven wordt geen gebruikgemaakt van mobiele telefoons. Dit om misbruik en stukgaan te voorkomen.